NCCD


NCCD: Văn bản - Chính sách Văn bản pháp luật Thông tư Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT- BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT- BLĐTBXH-BTC

Email In PDF.
Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hộiAttachments:
FileFile size
Download this file (TTLT24BTC1HuongdanND13.DOC)TTLT24BTC1HuongdanND13.DOC310 Kb
Dizin Ekle Site Analiz genel blog oğuz facebook son dakika haber dmoz tatlı tarifleri tatil köyü ucuz tatil tatli tarifi sosyal imleme webmaster